آموزش بازی با کارات

بازی با کارات آسانترین بازی کازینویی است. اما با وجود سادگی ،جذابیت و هیجانات فوق العاده ای دارد. بازی با کارات یکی از قدیمی ترین بازی ها در کازینوها ی آنلاین طرفداران زیادی را به سمت خود جلب کرده است. این بازی طرف داران زیادی د رقمار خانه ها و کازینو ها دارد. این بازی می تواند هم به صورت تک نفره باشد و هم به صورت چند نفره بازی شود .

به دلیل جذابیت زیاد این بازی در کازینو های لایو همیشه چندین دیلر به صورت 24 ساعته در حال بازی گردانی میز های با کارات هستند . در سایت این بازی می تواند به صورت تک نفره یا چند نفره انجام شود. در عمل هیچ فرقی باهم ندارند . فقط در بازی تک نفره  خود شما بازی می کنید و بازیکن دیگری دور میز نمی باشد.
مسلما بازی کردن به صورت چند نفره و دیدن بازی دیگران می تواند برای شما هم جذاب  باشد .

بازی باکارات

بازی باکارات

راهنمای بازی با کارات

بازی با کارات برای شما سر شار از هیجانات وسوپرایز های متفاوت خواهد بود . یادگیری و انجام این بازی بسیار ساده است. بازی با کارات در سه حالت :

  • برد
  • باخت
  • مساوی

خلاصه می شود .

آموزش بازی با کارات و اهداف آن

با بازی با کارات باید به این موضوع بپردازیم که برنده بازی چه کسی است ؟ در این بازی باید پیش بینی کنید که کدام یک از دو دست پلیر یا بانکر به عدد 9 نزدیک تر است . یا پیش بینی کنید که ارزش این دو دست مساوی می شود. دیلر در بازی با کارات کارت های بانکر را در سمت راست خط وسط میز قرار می دهد . همچنین کارتهای بازیکن را در سمت چپ خط وسط میز قرار می دهد.

دیلر به هر کدام 2 کارت می دهد. ارزش کارت های هر دست مقایسه شده و برنده مشخص می شود. این بازی بر خلاف بلک جک ، هر بازیکن دست جدا گانه ای ندارد . دست بازیکن که توسط دیلر پخش می شود بین همه بازیکنان دور میز مشترک است. بانکرو بازیکن تنها اسمی است که روی بازیکنان این بازی قرار داده شده  و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

نحوه  بازی باکارات و اهداف آن

در اینجا اگر بعد از رو کردن کارت ها بازی به پایان نرسد . دیلر کارت سوم را اول به بانکر و بعد به بازیکن می دهد. بعد از مقایسه کردن ارش ورق ها ، برنده آن دست مشخص می شود. در این بازی روی دو دست بازیکن یا بانکر می توان شرط بندی کرد. این بازی بسیار ساده است و در یکی از سه حالت برد بانکر سی بازیکن و یا مساوی خلاصه می شود.

اگر جمع امتیاز بانکر یا بازیکن در همان دو کارت اول به 8 یا 9 برسد بازی به صورت طبیعی به پایان می رسد .  شرط می تواند همین جا نقد شود و برنده مشخص می شود.
اگر جمع امتیاز ها ی بازیکن بین 0 تا 5 باشد کارت سوم توزیع می شود و بازی ادامه دارد. اگر مجموع امتیاز دست بازیکن بین 6 تا 7 باشد بازی به اصطلاح متوقف می شود .

ازرش کارت های باکارات

ازرش کارت های باکارات

ارزش کارت ها و امتیاز کارت ها

شاه ، بی بی، سرباز و 10 هر کدام صفر امتیاز دارند. آس 11 امتیاز و اعداد 2 تا 9 هر کدام امتیاز خودشان را دارند . ارزش دست با جمع کردن امتیاز کارت ها مشخص می شود. اگر جمع امتیاز دست از 10 بیشتر باشد 10 تا از آن کم می شود تا ارزش واقعی دست مشخص شود.

ارزش واقعی دست ها :

مثلا 7 با شاه بیاید ، ارزش آن 7 می شود. (جمع امتیاز ها 17 می شود که 10 تا از آن کم می شود)

2 با آس بیاید ارزش ان 3 می باشد .
10 با آس بیاید ارزش آن 1 می شود.

بی بی با سرباز بیاید ارش آن 0 می شود .

قانون دادن  کارت سوم به بازی باکارات

4 تا قانون در این بازی وجد دارد:

1 – چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکر جمع امتیازش بین صفر تا 5 باشد بانکر کارت سوم را دریافت می کند.

2 – چنانچه دست بانکر یا بازیکن جمع امتیازش بین 8 تا 9 باشد ، دست هر دو متوقف می شود . کارت دیگری داده نمی شود. این قانون بر تمامی قوانین ارجعیت دارد.

3 – چنانچه دست بازیکن جمع امتیاز ش ارزش 5 یا کمتر داشته باشد ، این بازیکن کارت سوم دریافت میکند .

4 – چنانچه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند جدول تعیین کننده این بازی نشان می دهد که آیا بانکر باید کارت سوم را دریافت کند یا خیر.

گام های بازی باکارت

1 – گام اول  : روی هر دو دست می توانید شرط بندی کنید .

2- گام دوم : روش توزیع کارتها .

3- گام سوم : امتیاز بندی کارتها .

4- گام چهارم : برد طبیعی .

5- گام پنجم : شرایط توزیع کارت سوم .

6- گام ششم : زمانی که تمام کارتها توزیع شده باشد امتیاز دست برنده محاسبه خواهد شد .

نحوه و مراحل شرط بندی در بازی باکارات

در بازی با کارات روی هر دو دست بانکر و پلیر (بازیکن ) می توانید شرط بندی کنید .

قبل از توزیع کارت ها شرط بندی بر روی یکی از این دو کارت ها باید انجام شده باشد.

به بازیکن و بانکر هر کدام دو کارت داده می شود.

پس از رو شدن کارت ها در صورتی که بازی با همین دو کارت توزیع شده به نتیجه نرسد. کارت سوم ابتدا به بانکر سپس به بازیکن تعلق می گیرد.

امتیاز تمام کارت های عکس دار و کارت شماره 10 صفر می باشد.

بقیه کارتها امتیاز شان برابر با شماره خودشان است .

امتیاز آس نیز برابر 11 است.

شرط های کناری در باکارات

در صورتی که جمع دو کارت داده شده بالا تر از 10 باشد ، 10 عدد از آن کم می شود. فقط یکان عدد مزبور به عنوان امتیاز دست خوانده می شود.

در صورتی که امتیاز بانکر و بازیکن در همان دو کارت اولیه که توزیع شده 8 یا 9 باشد . بازی با کارات با یک برد طبیعی به پایان رسیده است .
گرفتن کارت سوم یا نگرفتن کارت سوم با احتساب امتیاز های گرفته شده در هر دست معلوم خواهد شد.

در صورتی که جمع امتیازهای دست بازیکن 8 یا 9 باشد کارت اضافه توزیع نخواهد شد .

اگر دست بازیکن امتیاز 6 یا 7 باشد بازی به اصطلاح متوقف می شود.
اما اگر جمع امتیاز های بازیکن از 0 تا 5 باشد کارت سوم توزیع خواهد شد.

 در این حالت دست بانکر برنده خواهد بود و کارت سومی توزیع نخواهد شد .

دست برنده دستی است که امتیاز نزدیکتری به 9 داشته باشد .

در شرایطی که هر دو دست برابر باشند اصطلاحا بازی مساوی می شود.

زمانی که روی دست بانکر شرط بندی می کنید درصدی به عنوان کمیسیون از حق برد شما کسر می شود.

قوانین عمومی بازی با کارات

1 – شما می توانید تا دو شرط روی میز ببندید .

شرط مساوی و شرط بانکر یا شرط بازیکن .

نتیجه هر شرط به صورت جداگانه ثبت می شود.

2 – اگر شرط شما روی شرط بانکر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی شود مبلغ به شما باز گردانده خواهد شد .

3 – در صورت برد بانکر 5 درصد از سود شرط های بانکر کم می شود.

4 – شما باید شرط ها را در زمان شرط بندی تائید کنید .

چنانچه شرط ها در زمان شرط بندی تایید نشوند ، حساب نمی شوند.

در این صورت یک پنجره برای شما باز می شود و به شما اعلام می شود که شرطها تایید و ثبت نشدند.

پخش کردن کارت ها در بازی با کارات

کارت ها به صورت رو باز به نوبت به طرفین بازی توزیع می شود . تا زمانی که هر طرف بازی دو کارت باز داشته باشد. بازیکن همیشه کارت اول را دریافت می کند.
زمانی که هر دو طرف بازی دو کارت رو باز داشته باشند ، موقعیت محاسبه می شود . طبق قوانین معلومی که وجود دارد با کارات مساوی زمانی روی می دهد که ارزش دست بانکر و ارزش دست بازیکن  یکی باشد .
پانکر هایی که روی مساوی شرط بندی کرده اند ، مبلغ برد آن ها پرداخت می شود. اگر شرط شما روی شرط بانکر یا شرط بازیکن بسته شده باشد . آن دست مساوی تمام شود ، مبلغ شرط به شما باز گردانده می شود.

قوانین بازی باکارات

قوانین بازی باکارات

شرط بندی بازی با کارات

1 – قرار دادن شرط روی میز :

شرط خود را بگذارید.

2 – تایید شرط ها :

قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود شرط های مورد نظر خود را روی میز قرار دهید. شرط های شما به طور خود کار پس از ا تمام این زمان بندی تایید خواهد شد .
زمان شرط بندی با یک ثانیه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده خواهد شد.

3 – پخش کارت توسط دیلر :

دیلر به نوبت کارت ها را به دو طرف بازی پخش می کند . تا زمانی که هم بازیکن و هم دیلر 2 کارت باز رو به روی خود داشته باشند . همیشه در وحله اول کارت اول را بازیکن دریافت می کند. بعد ادامه می دهد.

4 – مقایسه دست بازیکن با دست دیلر :

همیشه دست بازیکن با دست دیلر مقایسه می شود . طبق توضیحات داده شده در مقاله انواع شرط با کارات و ضرایب برد آن ، برد شما پرداخت می شود.

دسته: باکارات

آموزش بازی باکارات baccarat

مقدمه در این مقاله می خواهیم یکی از بازی های پرطرفدار کازینو به نام باکارات را به شما عزیزان معرفی کنیم. این بازی که جزوء آن دسته از بازی های است که با پاسور انجام می شود و شباهت های نیز با بازی بلک جک 21 دارد .و تفاوت این دو بازی در تفاوت ارزش […]

انواع شرط بندی باکارات و ضرایب آن

مقدمه بازی باکارات جزوء بازی های کازینو آنلاین است. روش انجام این بازی بسیار راحت است و افراد به راحتی نحوه انجام این بازی را می توانند بیاموزند. این بازی در عین سادگی دارای جذابیت زیادی است و به همین علت، جزوء بازی های پرطرفدار کازینو آنلاین است. ما در مقالات گذشته نحوه انجام بازی […]

قانون کارت سوم باکارات

یکی از بازی که در کازینو ها انجام می شود بازی باکارات است. این بازی با پاسور انجام می شود و قانون کارت سوم باکارات یکی از ساده ترین بازی های کازینو است و به همین علت نیز دارای طرفدار های زیادی است. این بازی هم می تواند به صورت تک نفره و هم چند […]
error: Content is protected !!