دسته: ویدیو

توصیه هایی برای پیدا کردن شرط های ارزشمند

[ میانگین: 0]توصیه های شرط های ارزشمند چند نکته مهم برای شرط های ارزشمند : 1 – روی چیزی شرط ببندید که ازش سر در میارید 2 – چند فاکتور مختلف رو در نظر بگیرید 3  -قبل از اینکه به ضرایب نگاه کنید احتمالات شخصی خودتون را محاسبه کنید 4  – گول ضرایب را نخورید […]